แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 121 97 81.51% 15 12.61% 5 4.2% 2 1.68% 119
2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 115 81 71.05% 20 17.54% 10 8.77% 3 2.63% 114
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 111 66 63.46% 19 18.27% 8 7.69% 11 10.58% 104
4 โรงเรียนกะทู้วิทยา 79 31 41.33% 23 30.67% 12 16% 9 12% 75
5 โรงเรียนเมืองถลาง 70 27 39.71% 29 42.65% 3 4.41% 9 13.24% 68
6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 60 27 47.37% 11 19.3% 10 17.54% 9 15.79% 57
7 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 76 23 31.51% 25 34.25% 9 12.33% 16 21.92% 73
8 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 52 21 43.75% 12 25% 6 12.5% 9 18.75% 48
9 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 57 17 31.48% 6 11.11% 12 22.22% 19 35.19% 54
10 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 44 14 34.15% 12 29.27% 9 21.95% 6 14.63% 41
11 โรงเรียนวิชิตสงคราม 49 14 29.79% 11 23.4% 4 8.51% 18 38.3% 47
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 53 12 30.77% 11 28.21% 9 23.08% 7 17.95% 39
13 โรงเรียนดาราสมุทร 44 11 30.56% 8 22.22% 5 13.89% 12 33.33% 36
14 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 36 10 29.41% 8 23.53% 6 17.65% 10 29.41% 34
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ฝ่ายมัธยม) 22 3 13.64% 6 27.27% 6 27.27% 7 31.82% 22
16 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
17 โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต 16 2 12.5% 9 56.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
19 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
20 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]