สถานที่จัดการแข่งขัน
ที่ กลุ่ม/สาระการเรียนรู้ สถานที่แข่งขัน ผู้จัดการแข่งขัน
กลุ่มวิชาการ
1 ภาษาไทย รร.พุนพินพิทยาคม รร.ท่าชนะ
2 คณิตศาสตร์ รร.สุราษฎร์ธานี ๒ รร.สุราษฎร์ธานี ๒
3 วิทยาศาสตร์ รร.สุราษฎร์ธานี รร.สุราษฎร์ธานี
4 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รร.เมืองสุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
5 ภาษาต่างประเทศ รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
6 สุขศึกษาและพลศึกษา รร.พุนพินพิทยาคม รร.พุนพินพิทยาคม
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.บ้านนาสาร รร.บ้านนาสาร
8 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
กลุ่มเทคโนโลยี
1 คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รร.เวียงสระ
2 นักบินน้อย สพฐ
(เฉพาะ ม.ปลาย)
รร.สุราษฎร์พิทยา ๒ รร.สุราษฎร์ธานี
3 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
กลุ่มศิลปหัตถกรรม
1 สังคมศึกษา รร.เมืองสุราษฎร์ธานี รร.เมืองสุราษฎร์ธานี
2 สุขศึกษาและพลศึกษา รร.พุนพินพิทยาคม รร.พุนพินพิทยาคม
3 การงานอาชีพ รร.เวียงสระ รร.เวียงสระ
4 ทัศนศิลป์ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ รร.มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ
5 ดนตรีสากล รร.สุราษฎร์ธานี รร.ท่าเฟืองวิทยา
6 นาฏศิลป์ รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ รร.เตรียมอุดมศึกษาฯ
7 ดนตรีไทย รร.เมืองสุราษฎร์ธานี รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.บ้านนาสาร รร.บ้านนาสาร
9 กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม รร.สุราษฎร์พิทยา รร.สุราษฎร์พิทยา
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 14:13 น.