สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ  
2 ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางอิศราวดี สีหะรัญ  
3 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 สพป.ชุมพร เขต 2 นางอุไร นบนุ่น  
4 อาคารศูนย์ฝึกกีฬาหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางจารุวรรณ ใจเพียร  
5 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายสุชาติ มีสมบัติ  
6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นางนงเยาว์ สิทธิโยธี  
7 โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายสำเริง นิลพัฒน์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]