งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2561 10.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2561 12.30-15.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา 5 ต.ค. 2561 15.10-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 1 ห้อง ป.4/1, ป.4/2 5 ต.ค. 2561 10.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 1 ห้อง ป.4/3, ป.4/4 5 ต.ค. 2561 10.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเสกธีรทานอุทิศ ชั้น 1 ห้อง ป.4/5, ป.4/6 5 ต.ค. 2561 10.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องโสตทัศนศึกษา 4 ต.ค. 2561 12.30-13.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
-
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้องประชุม 5 ต.ค. 2561 14.00 - 16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ห้องประชุม สพป.ชพ.2 ห้องประชุม 5 ต.ค. 2561 13.00 - 16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารสุธรรมสภา(หอประชุม) 4 ต.ค. 2561 14.00 - 16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคาร 300 ปี (วัดขันเงิน) 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคาร 300 ปี (วัดขันเงิน) 5 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเทพนิมิต ธรรมาศรม (วัดขันเงิน) 4 ต.ค. 2561 09.00-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/2 4 ต.ค. 2561 10.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 3/2 4 ต.ค. 2561 12.00-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]