งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 2 ห้อง ม.1/1(221)ม.1/2(222) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 2 ห้อง ม.1/3(223) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 2 ห้อง ม.1/3(223) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 1 ห้อง ป.2/1(121) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 1 ห้อง ป.2/2(122) 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน ห้อง ห้องประชุม ชั้น 2 4 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 ป.5/2 5 ต.ค. 2561 09.00 - 12.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคารใหม่ สปช. ชั้น ชั้น 2 ห้อง E-CLASSROOM 5 ต.ค. 2561 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]