แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 112 63 57.8% 26 23.85% 11 10.09% 9 8.26% 109
2 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 57 35 67.31% 7 13.46% 7 13.46% 3 5.77% 52
3 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 59 32 56.14% 10 17.54% 5 8.77% 10 17.54% 57
4 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 63 31 53.45% 17 29.31% 5 8.62% 5 8.62% 58
5 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 66 31 54.39% 10 17.54% 12 21.05% 4 7.02% 57
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 51 31 64.58% 10 20.83% 4 8.33% 3 6.25% 48
7 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 44 29 67.44% 8 18.6% 3 6.98% 3 6.98% 43
8 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 55 28 50.91% 15 27.27% 6 10.91% 6 10.91% 55
9 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 59 25 45.45% 13 23.64% 10 18.18% 7 12.73% 55
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 51 25 55.56% 9 20% 6 13.33% 5 11.11% 45
11 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 29 24 82.76% 2 6.9% 1 3.45% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 48 23 58.97% 6 15.38% 0 0% 10 25.64% 39
13 โรงเรียนพัฒนศึกษา 44 22 50% 13 29.55% 5 11.36% 4 9.09% 44
14 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 40 21 55.26% 11 28.95% 5 13.16% 1 2.63% 38
15 โรงเรียนบ้านในเหมือง 51 21 45.65% 10 21.74% 5 10.87% 10 21.74% 46
16 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 41 18 50% 8 22.22% 3 8.33% 7 19.44% 36
17 โรงเรียนบ้านคลองสง 32 17 58.62% 8 27.59% 2 6.9% 2 6.9% 29
18 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 30 17 62.96% 5 18.52% 4 14.81% 1 3.7% 27
19 โรงเรียนบ้านในหุบ 34 16 51.61% 12 38.71% 2 6.45% 1 3.23% 31
20 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 34 16 50% 9 28.13% 1 3.13% 6 18.75% 32
21 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 35 15 45.45% 9 27.27% 2 6.06% 7 21.21% 33
22 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 38 15 41.67% 8 22.22% 6 16.67% 7 19.44% 36
23 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 31 14 46.67% 9 30% 4 13.33% 3 10% 30
24 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 28 13 48.15% 4 14.81% 5 18.52% 5 18.52% 27
25 โรงเรียนบ้านในกริม 29 13 46.43% 3 10.71% 8 28.57% 4 14.29% 28
26 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 39 12 33.33% 15 41.67% 3 8.33% 6 16.67% 36
27 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 22 12 54.55% 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 22
28 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 22 12 54.55% 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 22
29 โรงเรียนบ้านวังปลา 32 11 35.48% 9 29.03% 5 16.13% 6 19.35% 31
30 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 23 11 50% 8 36.36% 3 13.64% 0 0% 22
31 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 21 11 52.38% 7 33.33% 2 9.52% 1 4.76% 21
32 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 36 10 29.41% 12 35.29% 4 11.76% 8 23.53% 34
33 โรงเรียนบ้านคู 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 21 10 52.63% 5 26.32% 2 10.53% 2 10.53% 19
35 โรงเรียนบ้านพังเหา 23 10 45.45% 5 22.73% 1 4.55% 6 27.27% 22
36 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
37 โรงเรียนบ้านบางหยี 37 9 30% 10 33.33% 6 20% 5 16.67% 30
38 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 42 9 26.47% 9 26.47% 13 38.24% 3 8.82% 34
39 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 21 9 45% 7 35% 3 15% 1 5% 20
40 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 27 9 40.91% 4 18.18% 4 18.18% 5 22.73% 22
41 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 26 9 40.91% 4 18.18% 3 13.64% 6 27.27% 22
42 โรงเรียนบ้านดอนแค 21 9 47.37% 2 10.53% 4 21.05% 4 21.05% 19
43 โรงเรียนเอื้ออำพน 34 8 25% 9 28.13% 11 34.38% 4 12.5% 32
44 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 20 8 40% 4 20% 5 25% 3 15% 20
45 โรงเรียนชุมชนสวี 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
46 โรงเรียนบ้านไทรล่า 15 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
47 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 20 8 40% 2 10% 4 20% 6 30% 20
48 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 32 7 21.88% 15 46.88% 3 9.38% 7 21.88% 32
49 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 20 7 36.84% 5 26.32% 5 26.32% 2 10.53% 19
50 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 44 6 18.75% 16 50% 4 12.5% 6 18.75% 32
51 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 54 6 15% 12 30% 13 32.5% 9 22.5% 40
52 โรงเรียนบ้านคลองกก 28 6 23.08% 9 34.62% 9 34.62% 2 7.69% 26
53 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 18 6 35.29% 8 47.06% 2 11.76% 1 5.88% 17
54 โรงเรียนวังเด็กวัฒนา 28 6 22.22% 7 25.93% 6 22.22% 8 29.63% 27
55 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 14 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
56 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 19 6 31.58% 2 10.53% 5 26.32% 6 31.58% 19
57 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
58 โรงเรียนวัดนาทิการาม 20 5 26.32% 6 31.58% 8 42.11% 0 0% 19
59 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 21 5 26.32% 6 31.58% 3 15.79% 5 26.32% 19
60 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 18 5 33.33% 6 40% 3 20% 1 6.67% 15
61 โรงเรียนวัดแหลมปอ 17 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 17
62 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 17 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
63 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 20 5 31.25% 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 16
64 โรงเรียนบ้านปังหวาน 15 5 33.33% 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 15
65 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
66 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
67 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 9 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
68 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 14 5 35.71% 0 0% 5 35.71% 4 28.57% 14
69 โรงเรียนวัดพะงุ้น 14 4 28.57% 8 57.14% 2 14.29% 0 0% 14
70 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 15 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
71 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 10 4 40% 6 60% 0 0% 0 0% 10
72 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 15 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 14
73 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 10 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
74 โรงเรียนบ้านคลองระ 14 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
75 โรงเรียนบ้านดวด 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
76 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 15 4 33.33% 4 33.33% 0 0% 4 33.33% 12
77 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 15 4 26.67% 3 20% 3 20% 5 33.33% 15
78 โรงเรียนวัดชุมแสง 18 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านหนองปลา 12 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 3 25% 12
80 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 12 4 40% 0 0% 2 20% 4 40% 10
82 โรงเรียนวัดนาสัก 8 4 50% 0 0% 2 25% 2 25% 8
83 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
84 โรงเรียนวัดจันทราวาส 15 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 14
85 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 17 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 13
86 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
87 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง 22 3 14.29% 3 14.29% 8 38.1% 7 33.33% 21
88 โรงเรียนวัดราชบุรณะ 17 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 14
89 โรงเรียนบ้านสะพานยูง 14 3 23.08% 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 13
90 โรงเรียนบ้านดอนนน 16 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 13
91 โรงเรียนบ้านเขาแงน 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนบ้านปากทรง 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
93 โรงเรียนบ้านปากเลข 12 3 25% 1 8.33% 4 33.33% 4 33.33% 12
94 โรงเรียนบ้านทับวัง 13 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 5 45.45% 11
95 โรงเรียนบ้านทับช้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 16 2 14.29% 4 28.57% 3 21.43% 5 35.71% 14
97 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 17 2 12.5% 3 18.75% 6 37.5% 5 31.25% 16
98 โรงเรียน ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 16 2 13.33% 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 15
99 โรงเรียนวัดหนองบัว 10 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
100 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 10 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
101 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 12 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
103 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
104 โรงเรียนบ้านทรายทอง 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตะแบกงาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 8 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
107 โรงเรียนวัดวาลุการาม 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
108 โรงเรียนวัดชลธารวดี 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
109 โรงเรียนบ้านน้ำตก 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
110 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 18 1 5.88% 7 41.18% 6 35.29% 3 17.65% 17
111 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 13 1 7.69% 4 30.77% 6 46.15% 2 15.38% 13
112 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 12 1 9.09% 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 11
113 โรงเรียน ต.ช.ด.สวนเพชร 21 1 5.26% 3 15.79% 7 36.84% 8 42.11% 19
114 โรงเรียนบ้านน้ำลอด 10 1 10% 3 30% 6 60% 0 0% 10
115 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
116 โรงเรียนวัดดอนชัย 8 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
117 โรงเรียนวัดท่าหิน 7 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดท่าทอง 12 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 5 55.56% 9
119 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 7 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนอนุบาลทอรัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 7 1 14.29% 0 0% 5 71.43% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านยางงาม 7 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 2 28.57% 7
124 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 4 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดธัญญาราม 15 0 0% 8 57.14% 2 14.29% 4 28.57% 14
127 โรงเรียนวัดท้องตม 6 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 5 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]