สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 55 24 11 8 90
2 สหกรณ์พัฒนา 32 10 5 10 47
3 วัดปิยะวัฒนาราม 31 10 12 4 53
4 ชุมชนวัดขันเงิน 30 17 5 5 52
5 ชุมชนบ้านเขาหลาง 29 9 4 3 42
6 บ้านไทยพัฒนา 28 15 6 6 49
7 อนุบาลพะโต๊ะ 28 5 7 3 40
8 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 27 8 3 3 38
9 ราชประชานุเคราะห์ 3 25 9 6 5 40
10 ชุมชนวัดหาดสำราญ 24 13 10 7 47
11 ภูบดินทร์พิทยาลัย 24 2 1 2 27
12 พัฒนศึกษา 22 13 5 4 40
13 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 21 11 5 1 37
14 บ้านในเหมือง 20 8 5 9 33
15 บ้านเขาค่าย 18 8 3 7 29
16 วัดชลธีพฤกษาราม 18 5 0 10 23
17 บ้านน้ำลอดน้อย 16 5 4 1 25
18 บ้านในหุบ 15 11 2 1 28
19 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 15 8 6 7 29
20 บ้านห้วยกลาง 14 9 4 3 27
21 บ้านคลองสง 14 8 2 2 24
22 บ้านเขาทะลุ 14 8 1 6 23
23 บ้านเขาล้าน 13 8 2 6 23
24 บ้านห้วยชัน 13 4 5 5 22
25 บ้านเขาตะเภาทอง 12 3 5 2 20
26 บ้านในกริม 12 2 8 4 22
27 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 11 14 3 6 28
28 บ้านวังปลา 11 9 5 6 25
29 บ้านเขาน้อยสามัคคี 11 7 2 1 20
30 อนุบาลเกษมวิทยา 11 3 5 2 19
31 บ้านทุ่งคาโตนด 10 12 4 8 26
32 บ้านห้วยทรายขาว 10 5 2 2 17
33 บ้านสามแยกจำปา 9 9 13 3 31
34 บ้านคลองน้อย 9 8 3 0 20
35 วัดเทพนิมิตวนาราม 9 7 3 1 19
36 วัดสว่างมนัส 9 4 4 5 17
37 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 9 4 3 6 16
38 บ้านดอนแค 9 2 4 4 15
39 บ้านบางหยี 8 10 6 5 24
40 เอื้ออำพน 8 9 11 4 28
41 บ้านไทรล่า 8 3 1 1 12
42 บ้านสวนสมบูรณ์ 8 2 4 6 14
43 บ้านคู 7 6 1 1 14
44 บ้านแหลมยางนา 7 5 5 2 17
45 บ้านคลองเหนก 6 16 4 6 26
46 บ้านหนองปลา(สวี) 6 14 3 7 23
47 บ้านทับใหม่ 6 12 13 9 31
48 บ้านคลองกก 6 8 9 2 23
49 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 6 8 2 1 16
50 วังเด็กวัฒนา 6 7 6 8 19
51 บ้านพังเหา 6 5 1 6 12
52 บ้านนาเหรี่ยง 6 4 5 3 15
53 ชุมชนสวี 6 4 2 2 12
54 บ้านห้วยทับทอง 6 3 2 2 11
55 สามัคคีวัฒนา 6 1 2 0 9
56 เทศบาลวัดด่านประชากร 5 6 3 5 14
57 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 5 2 3 12
58 บ้านเล็บกะรอก 5 4 3 0 12
59 บ้านปังหวาน 5 3 5 2 13
60 บ้านห้วยมุด 5 2 0 1 7
61 วัดเชิงคีรี 5 1 3 0 9
62 วัดสมุหเขตตาราม 5 0 5 4 10
63 วัดพะงุ้น 4 8 2 0 14
64 วัดนาทิการาม 4 6 8 0 18
65 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 4 6 1 1 11
66 บ้านน้ำฉา 4 5 3 1 12
67 ประชาเอื้ออารี 4 5 2 3 11
68 บ้านเขาตากุน 4 5 1 0 10
69 บ้านคลองระ 4 4 3 3 11
70 วัดบรรพตวารีเขต 4 4 0 4 8
71 วัดชุมแสง 4 3 2 1 9
72 วัดถ้ำเขาล้าน 4 3 1 3 8
73 วัดราษฎร์บำรุง 4 2 5 6 11
74 วัดปากน้ำละแม 4 1 3 1 8
75 บ้านแพรกแห้ง 4 0 2 4 6
76 วัดนาสัก 4 0 2 2 6
77 บ้านอ่าวมะม่วง 3 6 0 0 9
78 วัดแหลมปอ 3 5 3 4 11
79 วัดมุจลินทาราม 3 5 1 2 9
80 วัดจันทราวาส 3 4 4 3 11
81 บ้านห้วยหลอด 3 4 2 4 9
82 ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง 3 3 8 7 14
83 บ้านแหลมสันติ 3 3 5 2 11
84 วัดราชบุรณะ 3 3 4 4 10
85 วัดสุวรรณนิมิต 3 3 3 5 9
86 บ้านสะพานยูง 3 2 6 2 11
87 บ้านดอนนน 3 2 4 4 9
88 บ้านเขาแงน 3 2 3 1 8
89 บ้านปากทรง 3 2 1 2 6
90 บ้านปากเลข 3 1 4 4 8
91 บ้านหนองปลา 3 1 3 2 7
92 บ้านทับวัง 3 1 2 5 6
93 บ้านทับช้าง 3 1 1 0 5
94 บ้านหาดทรายรี 2 4 3 5 9
95 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 2 4 1 2 7
96 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 2 3 5 5 10
97 วัดหนองบัว 2 3 4 0 9
98 บ้านห้วยใหญ่ 2 3 1 3 6
99 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 2 3 1 1 6
100 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 2 2 6 5 10
101 บ้านต่อตั้ง 2 2 3 3 7
102 บ้านดวด 2 2 1 1 5
103 วัดโสมสิริวัฒนาราม 2 2 0 2 4
104 บ้านทรายทอง 2 2 0 0 4
105 ต.ช.ด.บ้านตะแบกงาม 2 2 0 0 4
106 วัดอัมพาวาส 2 1 3 0 6
107 วัดวาลุการาม 2 1 1 1 4
108 วัดชลธารวดี 2 1 0 3 3
109 บ้านน้ำตก 2 0 1 1 3
110 ชุมชนวัดธรรมถาวร 1 7 6 3 14
111 วัดราษฏร์อรุณ 1 4 6 2 11
112 บ้านควนตะวันออก 1 4 3 3 8
113 ต.ช.ด.สวนเพชร 1 3 7 8 11
114 วัดผุสดีภูผาราม 1 3 2 0 6
115 วัดดอนชัย 1 3 1 3 5
116 บ้านน้ำลอด 1 2 6 0 9
117 วัดท่าหิน 1 2 1 0 4
118 วัดท่าทอง 1 1 2 5 4
119 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 1 1 1 0 3
120 บ้านสวนจันทน์ 1 1 0 0 2
121 อนุบาลทอรัก 1 1 0 0 2
122 ประชาบุษยวิทย์ 1 0 5 1 6
123 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1 0 1 0 2
124 บ้านแก่งกระทั่ง 1 0 0 0 1
125 วัดธัญญาราม 0 8 2 4 10
126 วัดท้องตม 0 4 1 0 5
127 บ้านเขาวงกรด 0 3 2 0 5
128 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 1 1 1 2
129 บ้านยางงาม 0 0 4 2 4
130 วัดชลธีนิมิตร 0 0 1 0 1
รวม 989 638 447 392 2,466