สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 21 10 13 44 55 24 11 8 90
2 อนุบาลพะโต๊ะ 13 6 3 22 28 5 7 3 40
3 ราชประชานุเคราะห์ 3 11 1 6 18 25 9 6 5 40
4 ชุมชนวัดขันเงิน 9 5 5 19 30 17 5 5 52
5 ชุมชนบ้านเขาหลาง 8 10 3 21 29 9 4 3 42
6 สหกรณ์พัฒนา 8 7 5 20 32 10 5 10 47
7 พัฒนศึกษา 8 7 3 18 22 13 5 4 40
8 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 7 6 4 17 27 8 3 3 38
9 บ้านในเหมือง 7 4 0 11 20 8 5 9 33
10 บ้านห้วยกลาง 6 6 1 13 14 9 4 3 27
11 ภูบดินทร์พิทยาลัย 6 5 3 14 24 2 1 2 27
12 บ้านน้ำลอดน้อย 4 6 2 12 16 5 4 1 25
13 วัดปิยะวัฒนาราม 4 4 6 14 31 10 12 4 53
14 บ้านคลองสง 4 3 1 8 14 8 2 2 24
15 บ้านสวนสมบูรณ์ 4 2 2 8 8 2 4 6 14
16 ชุมชนวัดหาดสำราญ 3 9 3 15 24 13 10 7 47
17 บ้านในหุบ 3 5 5 13 15 11 2 1 28
18 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 3 3 3 9 15 8 6 7 29
19 วัดชลธีพฤกษาราม 3 1 2 6 18 5 0 10 23
20 บ้านทุ่งคาโตนด 3 0 1 4 10 12 4 8 26
21 วัดเทพนิมิตวนาราม 3 0 1 4 9 7 3 1 19
22 บ้านนาเหรี่ยง 3 0 0 3 6 4 5 3 15
23 บ้านไทยพัฒนา 2 8 3 13 28 15 6 6 49
24 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 2 7 4 13 21 11 5 1 37
25 บ้านห้วยชัน 2 3 5 10 13 4 5 5 22
26 บ้านวังปลา 2 2 1 5 11 9 5 6 25
27 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 2 1 5 11 7 2 1 20
28 บ้านทับใหม่ 2 1 3 6 6 12 13 9 31
29 บ้านดอนแค 2 1 2 5 9 2 4 4 15
30 บ้านปังหวาน 2 1 0 3 5 3 5 2 13
31 บ้านคลองเหนก 2 0 2 4 6 16 4 6 26
32 เอื้ออำพน 2 0 0 2 8 9 11 4 28
33 วัดแหลมปอ 2 0 0 2 3 5 3 4 11
34 บ้านดวด 2 0 0 2 2 2 1 1 5
35 บ้านเขาล้าน 1 3 1 5 13 8 2 6 23
36 บ้านบางหยี 1 2 3 6 8 10 6 5 24
37 บ้านเขาตะเภาทอง 1 2 1 4 12 3 5 2 20
38 อนุบาลเกษมวิทยา 1 2 0 3 11 3 5 2 19
39 บ้านหนองปลา(สวี) 1 2 0 3 6 14 3 7 23
40 บ้านเขาทะลุ 1 1 2 4 14 8 1 6 23
41 บ้านคู 1 1 1 3 7 6 1 1 14
42 วัดราษฎร์บำรุง 1 1 1 3 4 2 5 6 11
43 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 0 2 10 5 2 2 17
44 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 6 8 2 1 16
45 เทศบาลวัดด่านประชากร 1 1 0 2 5 6 3 5 14
46 บ้านแพรกแห้ง 1 1 0 2 4 0 2 4 6
47 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 1 0 3 4 11 14 3 6 28
48 วัดชุมแสง 1 0 3 4 4 3 2 1 9
49 วัดสว่างมนัส 1 0 0 1 9 4 4 5 17
50 บ้านห้วยทับทอง 1 0 0 1 6 3 2 2 11
51 บ้านห้วยมุด 1 0 0 1 5 2 0 1 7
52 วัดจันทราวาส 1 0 0 1 3 4 4 3 11
53 บ้านหนองปลา 1 0 0 1 3 1 3 2 7
54 บ้านน้ำตก 1 0 0 1 2 0 1 1 3
55 บ้านเขาค่าย 0 6 8 14 18 8 3 7 29
56 บ้านคลองน้อย 0 2 2 4 9 8 3 0 20
57 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 0 2 5 5 2 3 12
58 บ้านพังเหา 0 1 1 2 6 5 1 6 12
59 วัดบรรพตวารีเขต 0 1 1 2 4 4 0 4 8
60 วัดปากน้ำละแม 0 1 1 2 4 1 3 1 8
61 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1 9 4 3 6 16
62 บ้านคลองกก 0 1 0 1 6 8 9 2 23
63 วังเด็กวัฒนา 0 1 0 1 6 7 6 8 19
64 ประชาเอื้ออารี 0 1 0 1 4 5 2 3 11
65 บ้านเขาตากุน 0 1 0 1 4 5 1 0 10
66 บ้านทับวัง 0 1 0 1 3 1 2 5 6
67 บ้านทับช้าง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
68 ชุมชนวัดธรรมถาวร 0 1 0 1 1 7 6 3 14
69 บ้านในกริม 0 0 4 4 12 2 8 4 22
70 ชุมชนสวี 0 0 2 2 6 4 2 2 12
71 สามัคคีวัฒนา 0 0 2 2 6 1 2 0 9
72 บ้านปากเลข 0 0 2 2 3 1 4 4 8
73 บ้านไทรล่า 0 0 1 1 8 3 1 1 12
74 วัดเชิงคีรี 0 0 1 1 5 1 3 0 9
75 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 0 0 1 1 4 6 1 1 11
76 วัดมุจลินทาราม 0 0 1 1 3 5 1 2 9
77 วัดสุวรรณนิมิต 0 0 1 1 3 3 3 5 9
78 วัดราษฏร์อรุณ 0 0 1 1 1 4 6 2 11
79 วัดท่าหิน 0 0 1 1 1 2 1 0 4
80 วัดท่าทอง 0 0 1 1 1 1 2 5 4
81 บ้านแก่งกระทั่ง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
82 บ้านสามแยกจำปา 0 0 0 0 9 9 13 3 31
83 บ้านแหลมยางนา 0 0 0 0 7 5 5 2 17
84 บ้านเล็บกะรอก 0 0 0 0 5 4 3 0 12
85 วัดสมุหเขตตาราม 0 0 0 0 5 0 5 4 10
86 วัดพะงุ้น 0 0 0 0 4 8 2 0 14
87 วัดนาทิการาม 0 0 0 0 4 6 8 0 18
88 บ้านน้ำฉา 0 0 0 0 4 5 3 1 12
89 บ้านคลองระ 0 0 0 0 4 4 3 3 11
90 วัดถ้ำเขาล้าน 0 0 0 0 4 3 1 3 8
91 วัดนาสัก 0 0 0 0 4 0 2 2 6
92 บ้านอ่าวมะม่วง 0 0 0 0 3 6 0 0 9
93 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 3 4 2 4 9
94 ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง 0 0 0 0 3 3 8 7 14
95 บ้านแหลมสันติ 0 0 0 0 3 3 5 2 11
96 วัดราชบุรณะ 0 0 0 0 3 3 4 4 10
97 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0 3 2 6 2 11
98 บ้านดอนนน 0 0 0 0 3 2 4 4 9
99 บ้านเขาแงน 0 0 0 0 3 2 3 1 8
100 บ้านปากทรง 0 0 0 0 3 2 1 2 6
101 บ้านหาดทรายรี 0 0 0 0 2 4 3 5 9
102 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 0 0 0 0 2 4 1 2 7
103 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 0 0 0 2 3 5 5 10
104 วัดหนองบัว 0 0 0 0 2 3 4 0 9
105 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0 2 3 1 3 6
106 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
107 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 0 0 0 0 2 2 6 5 10
108 บ้านต่อตั้ง 0 0 0 0 2 2 3 3 7
109 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0 2 2 0 2 4
110 บ้านทรายทอง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
111 ต.ช.ด.บ้านตะแบกงาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
112 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 2 1 3 0 6
113 วัดวาลุการาม 0 0 0 0 2 1 1 1 4
114 วัดชลธารวดี 0 0 0 0 2 1 0 3 3
115 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0 1 4 3 3 8
116 ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0 0 1 3 7 8 11
117 วัดผุสดีภูผาราม 0 0 0 0 1 3 2 0 6
118 วัดดอนชัย 0 0 0 0 1 3 1 3 5
119 บ้านน้ำลอด 0 0 0 0 1 2 6 0 9
120 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0 1 1 1 0 3
121 บ้านสวนจันทน์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 อนุบาลทอรัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0 1 0 5 1 6
124 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 วัดธัญญาราม 0 0 0 0 0 8 2 4 10
126 วัดท้องตม 0 0 0 0 0 4 1 0 5
127 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0 0 3 2 0 5
128 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
129 บ้านยางงาม 0 0 0 0 0 0 4 2 4
130 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 185 164 140 489 989 638 447 392 2,074