สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 4 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  วัดประสาทนิกร ได้  63  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 100 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อนุบาลพะโต๊ะ ได้  35  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สหกรณ์พัฒนา ได้  32  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ชุมชนวัดขันเงิน ได้  31  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 5  วัดปิยะวัฒนาราม ได้  31  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ชุมชนบ้านเขาหลาง ได้  31  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 7  อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ได้  29  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 8  บ้านไทยพัฒนา ได้  28  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 49 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ชุมชนวัดหาดสำราญ ได้  25  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ราชประชานุเคราะห์ 3 ได้  25  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ภูบดินทร์พิทยาลัย ได้  24  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 12  วัดชลธีพฤกษาราม ได้  23  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 13  พัฒนศึกษา ได้  22  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 40 เหรียญ 
อันดับที่ 14  หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ ได้  21  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 15  บ้านในเหมือง ได้  21  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 16  บ้านเขาค่าย ได้  18  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 17  บ้านคลองสง ได้  17  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บ้านน้ำลอดน้อย ได้  17  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 19  บ้านในหุบ ได้  16  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 20  บ้านเขาทะลุ ได้  16  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 21  บ้านเขาล้าน ได้  15  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 22  บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา ได้  15  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 23  บ้านห้วยกลาง ได้  14  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 24  บ้านห้วยชัน ได้  13  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 25  บ้านในกริม ได้  13  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 26  ชุมชนวัดท่าสุธาราม ได้  12  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 27  อนุบาลเกษมวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 28  บ้านเขาตะเภาทอง ได้  12  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 29  บ้านวังปลา ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 30  บ้านคลองน้อย ได้  11  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 31  บ้านเขาน้อยสามัคคี ได้  11  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 32  บ้านทุ่งคาโตนด ได้  10  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 33  บ้านคู ได้  10  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 34  บ้านห้วยทรายขาว ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 35  บ้านพังเหา ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 36  บ้านเล็บกะรอก ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 37  บ้านบางหยี ได้  9  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 38  บ้านสามแยกจำปา ได้  9  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 39  วัดเทพนิมิตวนาราม ได้  9  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 40  วัดสว่างมนัส ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 41  บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 42  บ้านดอนแค ได้  9  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 43  เอื้ออำพน ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 44  บ้านนาเหรี่ยง ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 45  ชุมชนสวี ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 46  บ้านไทรล่า ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 47  บ้านสวนสมบูรณ์ ได้  8  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 48  บ้านหนองปลา(สวี) ได้  7  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 49  บ้านแหลมยางนา ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 50  บ้านคลองเหนก ได้  6  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 51  บ้านทับใหม่ ได้  6  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 52  บ้านคลองกก ได้  6  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 53  บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง ได้  6  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 54  วังเด็กวัฒนา ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 55  บ้านห้วยทับทอง ได้  6  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 56  วัดราษฎร์บำรุง ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 57  สามัคคีวัฒนา ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 58  วัดนาทิการาม ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 59  เทศบาลวัดด่านประชากร ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 60  บ้านน้ำฉา ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 61  วัดแหลมปอ ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 62  เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 63  บ้านแหลมสันติ ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 64  บ้านปังหวาน ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 65  วัดถ้ำเขาล้าน ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 66  บ้านห้วยมุด ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 67  วัดเชิงคีรี ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 68  วัดสมุหเขตตาราม ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 69  วัดพะงุ้น ได้  4  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 70  บ้านทุ่งเขาสะบ้า ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 71  บ้านอ่าวมะม่วง ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 72  ประชาเอื้ออารี ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 73  บ้านเขาตากุน ได้  4  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 74  บ้านคลองระ ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 75  บ้านดวด ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 76  วัดบรรพตวารีเขต ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 77  วัดสุวรรณนิมิต ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 78  วัดชุมแสง ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 79  บ้านหนองปลา ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 80  วัดปากน้ำละแม ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 81  บ้านแพรกแห้ง ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 82  วัดนาสัก ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 83  วัดมุจลินทาราม ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 84  วัดจันทราวาส ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 85  บ้านห้วยหลอด ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 86  บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 87  ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 88  วัดราชบุรณะ ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 89  บ้านสะพานยูง ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 90  บ้านดอนนน ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 91  บ้านเขาแงน ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 92  บ้านปากทรง ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 93  บ้านปากเลข ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 94  บ้านทับวัง ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 95  บ้านทับช้าง ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 96  บ้านหาดทรายรี ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 97  บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 98  ต.ช.ด.สิริราษฎร์ ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 99  วัดหนองบัว ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 100  บ้านห้วยใหญ่ ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 101  บุญสิทธิ์อนุสรณ์ ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 102  บ้านต่อตั้ง ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 103  วัดโสมสิริวัฒนาราม ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 104  บ้านทรายทอง ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 105  ต.ช.ด.บ้านตะแบกงาม ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 106  วัดอัมพาวาส ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 107  วัดวาลุการาม ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 108  วัดชลธารวดี ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 109  บ้านน้ำตก ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 110  ชุมชนวัดธรรมถาวร ได้  1  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 111  วัดราษฏร์อรุณ ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 112  บ้านควนตะวันออก ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 113  ต.ช.ด.สวนเพชร ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 114  บ้านน้ำลอด ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 115  วัดผุสดีภูผาราม ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 116  วัดดอนชัย ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 117  วัดท่าหิน ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 118  วัดท่าทอง ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 119  บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 120  บ้านสวนจันทน์ ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 121  อนุบาลทอรัก ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 122  ประชาบุษยวิทย์ ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 123  บ้านยางงาม ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 124  ค่ายลูกเสืออำเภอสวี ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 125  บ้านแก่งกระทั่ง ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 126  วัดธัญญาราม ได้  0  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 127  วัดท้องตม ได้  0  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 128  บ้านเขาวงกรด ได้  0  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 129  บ้านหนองไก่ปิ้ง ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 130  วัดชลธีนิมิตร ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ