สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 63 26 11 9 100
2 อนุบาลพะโต๊ะ 35 7 7 3 49
3 สหกรณ์พัฒนา 32 10 5 10 47
4 ชุมชนวัดขันเงิน 31 17 5 5 53
5 วัดปิยะวัฒนาราม 31 10 12 4 53
6 ชุมชนบ้านเขาหลาง 31 10 4 3 45
7 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 29 8 3 3 40
8 บ้านไทยพัฒนา 28 15 6 6 49
9 ชุมชนวัดหาดสำราญ 25 13 10 7 48
10 ราชประชานุเคราะห์ 3 25 9 6 5 40
11 ภูบดินทร์พิทยาลัย 24 2 1 2 27
12 วัดชลธีพฤกษาราม 23 6 0 10 29
13 พัฒนศึกษา 22 13 5 4 40
14 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 21 11 5 1 37
15 บ้านในเหมือง 21 10 5 10 36
16 บ้านเขาค่าย 18 8 3 7 29
17 บ้านคลองสง 17 8 2 2 27
18 บ้านน้ำลอดน้อย 17 5 4 1 26
19 บ้านในหุบ 16 12 2 1 30
20 บ้านเขาทะลุ 16 9 1 6 26
21 บ้านเขาล้าน 15 9 2 7 26
22 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 15 8 6 7 29
23 บ้านห้วยกลาง 14 9 4 3 27
24 บ้านห้วยชัน 13 4 5 5 22
25 บ้านในกริม 13 3 8 4 24
26 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 12 15 3 6 30
27 อนุบาลเกษมวิทยา 12 3 5 2 20
28 บ้านเขาตะเภาทอง 12 3 5 2 20
29 บ้านวังปลา 11 9 5 6 25
30 บ้านคลองน้อย 11 8 3 0 22
31 บ้านเขาน้อยสามัคคี 11 7 2 1 20
32 บ้านทุ่งคาโตนด 10 12 4 8 26
33 บ้านคู 10 6 1 1 17
34 บ้านห้วยทรายขาว 10 5 2 2 17
35 บ้านพังเหา 10 5 1 6 16
36 บ้านเล็บกะรอก 10 4 3 0 17
37 บ้านบางหยี 9 10 6 5 25
38 บ้านสามแยกจำปา 9 9 13 3 31
39 วัดเทพนิมิตวนาราม 9 7 3 1 19
40 วัดสว่างมนัส 9 4 4 5 17
41 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 9 4 3 6 16
42 บ้านดอนแค 9 2 4 4 15
43 เอื้ออำพน 8 9 11 4 28
44 บ้านนาเหรี่ยง 8 4 5 3 17
45 ชุมชนสวี 8 4 2 2 14
46 บ้านไทรล่า 8 4 2 1 14
47 บ้านสวนสมบูรณ์ 8 2 4 6 14
48 บ้านหนองปลา(สวี) 7 15 3 7 25
49 บ้านแหลมยางนา 7 5 5 2 17
50 บ้านคลองเหนก 6 16 4 6 26
51 บ้านทับใหม่ 6 12 13 9 31
52 บ้านคลองกก 6 9 9 2 24
53 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 6 8 2 1 16
54 วังเด็กวัฒนา 6 7 6 8 19
55 บ้านห้วยทับทอง 6 3 2 2 11
56 วัดราษฎร์บำรุง 6 2 5 6 13
57 สามัคคีวัฒนา 6 1 2 0 9
58 วัดนาทิการาม 5 6 8 0 19
59 เทศบาลวัดด่านประชากร 5 6 3 5 14
60 บ้านน้ำฉา 5 6 3 1 14
61 วัดแหลมปอ 5 5 3 4 13
62 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 5 2 3 12
63 บ้านแหลมสันติ 5 4 5 2 14
64 บ้านปังหวาน 5 3 5 2 13
65 วัดถ้ำเขาล้าน 5 3 1 3 9
66 บ้านห้วยมุด 5 2 0 1 7
67 วัดเชิงคีรี 5 1 3 0 9
68 วัดสมุหเขตตาราม 5 0 5 4 10
69 วัดพะงุ้น 4 8 2 0 14
70 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 4 6 1 1 11
71 บ้านอ่าวมะม่วง 4 6 0 0 10
72 ประชาเอื้ออารี 4 5 2 3 11
73 บ้านเขาตากุน 4 5 1 0 10
74 บ้านคลองระ 4 4 3 3 11
75 บ้านดวด 4 4 1 1 9
76 วัดบรรพตวารีเขต 4 4 0 4 8
77 วัดสุวรรณนิมิต 4 3 3 5 10
78 วัดชุมแสง 4 3 2 1 9
79 บ้านหนองปลา 4 2 3 3 9
80 วัดปากน้ำละแม 4 1 3 1 8
81 บ้านแพรกแห้ง 4 0 2 4 6
82 วัดนาสัก 4 0 2 2 6
83 วัดมุจลินทาราม 3 5 1 2 9
84 วัดจันทราวาส 3 4 4 3 11
85 บ้านห้วยหลอด 3 4 2 4 9
86 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 3 4 1 2 8
87 ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง 3 3 8 7 14
88 วัดราชบุรณะ 3 3 4 4 10
89 บ้านสะพานยูง 3 2 6 2 11
90 บ้านดอนนน 3 2 4 4 9
91 บ้านเขาแงน 3 2 3 1 8
92 บ้านปากทรง 3 2 1 2 6
93 บ้านปากเลข 3 1 4 4 8
94 บ้านทับวัง 3 1 2 5 6
95 บ้านทับช้าง 3 1 1 0 5
96 บ้านหาดทรายรี 2 4 3 5 9
97 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 2 3 6 5 11
98 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 2 3 5 5 10
99 วัดหนองบัว 2 3 4 0 9
100 บ้านห้วยใหญ่ 2 3 1 3 6
101 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 2 3 1 1 6
102 บ้านต่อตั้ง 2 2 3 3 7
103 วัดโสมสิริวัฒนาราม 2 2 0 2 4
104 บ้านทรายทอง 2 2 0 0 4
105 ต.ช.ด.บ้านตะแบกงาม 2 2 0 0 4
106 วัดอัมพาวาส 2 1 3 0 6
107 วัดวาลุการาม 2 1 1 1 4
108 วัดชลธารวดี 2 1 0 3 3
109 บ้านน้ำตก 2 0 1 1 3
110 ชุมชนวัดธรรมถาวร 1 7 6 3 14
111 วัดราษฏร์อรุณ 1 4 6 2 11
112 บ้านควนตะวันออก 1 4 3 3 8
113 ต.ช.ด.สวนเพชร 1 3 7 8 11
114 บ้านน้ำลอด 1 3 6 0 10
115 วัดผุสดีภูผาราม 1 3 2 0 6
116 วัดดอนชัย 1 3 1 3 5
117 วัดท่าหิน 1 2 1 0 4
118 วัดท่าทอง 1 1 2 5 4
119 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 1 1 1 0 3
120 บ้านสวนจันทน์ 1 1 0 0 2
121 อนุบาลทอรัก 1 1 0 0 2
122 ประชาบุษยวิทย์ 1 0 5 1 6
123 บ้านยางงาม 1 0 4 2 5
124 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 1 0 1 0 2
125 บ้านแก่งกระทั่ง 1 0 0 0 1
126 วัดธัญญาราม 0 8 2 4 10
127 วัดท้องตม 0 4 1 0 5
128 บ้านเขาวงกรด 0 3 2 0 5
129 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 1 1 1 2
130 วัดชลธีนิมิตร 0 0 1 0 1
รวม 1,064 661 448 396 2,173