สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดประสาทนิกร 24 13 16 53
2 อนุบาลพะโต๊ะ 18 7 3 28
3 ราชประชานุเคราะห์ 3 11 1 6 18
4 ชุมชนบ้านเขาหลาง 10 10 3 23
5 ชุมชนวัดขันเงิน 10 5 5 20
6 สหกรณ์พัฒนา 8 7 5 20
7 พัฒนศึกษา 8 7 3 18
8 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 7 6 5 18
9 บ้านในเหมือง 7 5 0 12
10 บ้านห้วยกลาง 6 6 1 13
11 ภูบดินทร์พิทยาลัย 6 5 3 14
12 บ้านคลองสง 5 4 2 11
13 บ้านนาเหรี่ยง 5 0 0 5
14 ชุมชนวัดหาดสำราญ 4 9 3 16
15 บ้านน้ำลอดน้อย 4 6 2 12
16 บ้านในหุบ 4 5 5 14
17 วัดปิยะวัฒนาราม 4 4 6 14
18 วัดชลธีพฤกษาราม 4 4 3 11
19 บ้านสวนสมบูรณ์ 4 2 2 8
20 บ้านดวด 4 1 1 6
21 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 3 3 3 9
22 บ้านคู 3 2 1 6
23 บ้านเล็บกะรอก 3 2 0 5
24 วัดราษฎร์บำรุง 3 1 1 5
25 บ้านทุ่งคาโตนด 3 0 1 4
26 วัดเทพนิมิตวนาราม 3 0 1 4
27 บ้านไทยพัฒนา 2 8 3 13
28 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 2 7 4 13
29 บ้านเขาล้าน 2 4 1 7
30 บ้านห้วยชัน 2 3 5 10
31 บ้านคลองน้อย 2 2 2 6
32 บ้านวังปลา 2 2 1 5
33 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 2 1 5
34 บ้านพังเหา 2 2 1 5
35 อนุบาลเกษมวิทยา 2 2 0 4
36 บ้านหนองปลา(สวี) 2 2 0 4
37 บ้านทับใหม่ 2 1 3 6
38 บ้านดอนแค 2 1 2 5
39 วัดแหลมปอ 2 1 0 3
40 บ้านปังหวาน 2 1 0 3
41 ชุมชนสวี 2 0 2 4
42 บ้านคลองเหนก 2 0 2 4
43 เอื้ออำพน 2 0 0 2
44 บ้านหนองปลา 2 0 0 2
45 บ้านบางหยี 1 2 4 7
46 บ้านเขาทะลุ 1 2 2 5
47 บ้านเขาตะเภาทอง 1 2 1 4
48 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 1 1 3 5
49 บ้านห้วยทรายขาว 1 1 0 2
50 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1 1 0 2
51 เทศบาลวัดด่านประชากร 1 1 0 2
52 บ้านแหลมสันติ 1 1 0 2
53 บ้านแพรกแห้ง 1 1 0 2
54 วัดชุมแสง 1 0 3 4
55 วัดสว่างมนัส 1 0 0 1
56 บ้านห้วยทับทอง 1 0 0 1
57 บ้านห้วยมุด 1 0 0 1
58 วัดจันทราวาส 1 0 0 1
59 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) 1 0 0 1
60 บ้านน้ำตก 1 0 0 1
61 บ้านเขาค่าย 0 6 8 14
62 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 2 0 2
63 วัดบรรพตวารีเขต 0 1 1 2
64 วัดสุวรรณนิมิต 0 1 1 2
65 วัดปากน้ำละแม 0 1 1 2
66 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 0 1 0 1
67 บ้านคลองกก 0 1 0 1
68 วังเด็กวัฒนา 0 1 0 1
69 บ้านน้ำฉา 0 1 0 1
70 บ้านอ่าวมะม่วง 0 1 0 1
71 ประชาเอื้ออารี 0 1 0 1
72 บ้านเขาตากุน 0 1 0 1
73 บ้านทับวัง 0 1 0 1
74 บ้านทับช้าง 0 1 0 1
75 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" 0 1 0 1
76 ชุมชนวัดธรรมถาวร 0 1 0 1
77 บ้านในกริม 0 0 5 5
78 สามัคคีวัฒนา 0 0 2 2
79 บ้านปากเลข 0 0 2 2
80 บ้านไทรล่า 0 0 1 1
81 วัดถ้ำเขาล้าน 0 0 1 1
82 วัดเชิงคีรี 0 0 1 1
83 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 0 0 1 1
84 วัดมุจลินทาราม 0 0 1 1
85 วัดราษฏร์อรุณ 0 0 1 1
86 วัดท่าหิน 0 0 1 1
87 วัดท่าทอง 0 0 1 1
88 บ้านแก่งกระทั่ง 0 0 1 1
89 บ้านสามแยกจำปา 0 0 0 0
90 บ้านแหลมยางนา 0 0 0 0
91 วัดนาทิการาม 0 0 0 0
92 วัดสมุหเขตตาราม 0 0 0 0
93 วัดพะงุ้น 0 0 0 0
94 บ้านคลองระ 0 0 0 0
95 วัดนาสัก 0 0 0 0
96 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0
97 ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง 0 0 0 0
98 วัดราชบุรณะ 0 0 0 0
99 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0
100 บ้านดอนนน 0 0 0 0
101 บ้านเขาแงน 0 0 0 0
102 บ้านปากทรง 0 0 0 0
103 บ้านหาดทรายรี 0 0 0 0
104 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 0 0 0
105 วัดหนองบัว 0 0 0 0
106 บ้านห้วยใหญ่ 0 0 0 0
107 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0
108 บ้านต่อตั้ง 0 0 0 0
109 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0
110 บ้านทรายทอง 0 0 0 0
111 ต.ช.ด.บ้านตะแบกงาม 0 0 0 0
112 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0
113 วัดวาลุการาม 0 0 0 0
114 วัดชลธารวดี 0 0 0 0
115 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0
116 ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0 0
117 บ้านน้ำลอด 0 0 0 0
118 วัดผุสดีภูผาราม 0 0 0 0
119 วัดดอนชัย 0 0 0 0
120 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0
121 บ้านสวนจันทน์ 0 0 0 0
122 อนุบาลทอรัก 0 0 0 0
123 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0
124 บ้านยางงาม 0 0 0 0
125 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 0 0 0
126 วัดธัญญาราม 0 0 0 0
127 วัดท้องตม 0 0 0 0
128 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0
129 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 0 0 0
130 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 0
รวม 223 187 150 560

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]