ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 83.33 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดปากน้ำละแม สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 764
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 4
5 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 5
6 บ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 55 เข้าร่วม 6
7 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 39 เข้าร่วม 7


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 - -
6 บ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 - -
7 บ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 - -
8 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 87.80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 81.60 ทอง 4
5 บ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 80.80 ทอง 5


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 4


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไทรล่า สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปังหวาน สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านอ่าวมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 6
7 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 7
8 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 8
9 บ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 9
10 วัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 10
11 เอื้ออำพน สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 10
12 บ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 61 ทองแดง 12
13 บ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 13
14 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 13
15 สามัคคีวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 13
16 บ้านยางงาม สพป. ชุมพร เขต 2 55 เข้าร่วม 16


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 82.67 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 81.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 80.67 ทอง 4
5 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 5
6 พัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 74.67 เงิน 8
9 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 73.34 เงิน 9
10 บ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 72.34 เงิน 10
11 บ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 71.67 เงิน 11
12 บ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 - -
13 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 - -
14 บ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 77.67 เงิน 4
5 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 75.67 เงิน 5


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 31 เข้าร่วม 4
5 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 5
6 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 7
8 บ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 8
9 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 9
10 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 - -
11 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนสวี สพป. ชุมพร เขต 2 80.67 ทอง 4
5 บ้านทรายทอง สพป. ชุมพร เขต 2 80.34 ทอง 5
6 บ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 80.34 ทอง 5
7 วัดพะงุ้น สพป. ชุมพร เขต 2 80.34 ทอง 5
8 บ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 77.34 เงิน 8
9 บ้านห้วยทับทอง สพป. ชุมพร เขต 2 77.34 เงิน 8
10 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 76.67 เงิน 10
11 บ้านแหลมยางนา สพป. ชุมพร เขต 2 76.67 เงิน 10
12 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 76.34 เงิน 12
13 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ชุมพร เขต 2 76.34 เงิน 12
14 วัดชุมแสง สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 14
15 บ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 67.34 ทองแดง 15
16 บ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 83.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 81.66 ทอง 4
5 บ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 77.32 เงิน 5
6 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 73.01 เงิน 6


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 740
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าทอง สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 5
7 บ้านเล็บกะรอก สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 5
8 พัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 5
9 วัดบรรพตวารีเขต สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 5
10 บ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านเขาวงกรด สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 11
12 วัดถ้ำเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 11
13 วัดธัญญาราม สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 13
14 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 13
15 บ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 15
16 บ้านอ่าวมะม่วง สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 15
17 บ้านเขาแงน สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 15
18 วัดท่าหิน สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 15
19 วัดนาทิการาม สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 15
20 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 15
21 บ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 21
22 บ้านควนตะวันออก สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 21
23 บ้านน้ำฉา สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 21
24 บ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 21
25 บ้านห้วยกลาง สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 25
26 บ้านห้วยทับทอง สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 25
27 บ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 25
28 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 25
29 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 71 เงิน 29
30 บ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 30
31 ประชาเอื้ออารี สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 30
32 บ้านแพรกแห้ง สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 32
33 วัดนาสัก สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 32
34 บ้านน้ำลอด สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 34
35 บ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 34
36 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 34
37 สามัคคีวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 34
38 บ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 38
39 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 38
40 บ้านเขาตากุน สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 38
41 บ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 38
42 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง 42
43 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 43
44 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 43
45 บ้านปังหวาน สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 43
46 บ้านแหลมสันติ สพป. ชุมพร เขต 2 65 ทองแดง 43
47 บ้านดอนแค สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 47
48 บ้านต่อตั้ง สพป. ชุมพร เขต 2 64 ทองแดง 47
49 บ้านเขาตะเภาทอง สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 49
50 วัดเทพนิมิตวนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 49
51 เทศบาลวัดด่านประชากร สพป. ชุมพร เขต 2 63 ทองแดง 49
52 บ้านปากเลข สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 52
53 บ้านสะพานยูง สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 52
54 วัดชลธีนิมิตร สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 52
55 วัดท้องตม สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 52
56 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 62 ทองแดง 52
57 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 61 ทองแดง 57
58 บ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 61 ทองแดง 57
59 วัดผุสดีภูผาราม สพป. ชุมพร เขต 2 61 ทองแดง 57
60 วัดอัมพาวาส สพป. ชุมพร เขต 2 61 ทองแดง 57
61 บ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 61
62 วังเด็กวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 61
63 เอื้ออำพน สพป. ชุมพร เขต 2 60 ทองแดง 61
64 บ้านดอนนน สพป. ชุมพร เขต 2 59 เข้าร่วม 64
65 วัดสมุหเขตตาราม สพป. ชุมพร เขต 2 59 เข้าร่วม 64
66 วัดโสมสิริวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 59 เข้าร่วม 64
67 บ้านทุ่งเขาสะบ้า สพป. ชุมพร เขต 2 58 เข้าร่วม 67
68 วัดราษฏร์อรุณ สพป. ชุมพร เขต 2 58 เข้าร่วม 67
69 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 57 เข้าร่วม 69
70 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 57 เข้าร่วม 69
71 บ้านหนองไก่ปิ้ง สพป. ชุมพร เขต 2 56 เข้าร่วม 71
72 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 56 เข้าร่วม 71
73 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 56 เข้าร่วม 71
74 วัดราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 56 เข้าร่วม 71
75 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ชุมพร เขต 2 55 เข้าร่วม 75
76 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 53 เข้าร่วม 76
77 ต.ช.ด.สวนเพชร สพป. ชุมพร เขต 2 52 เข้าร่วม 77
78 วัดสุวรรณนิมิต สพป. ชุมพร เขต 2 52 เข้าร่วม 77
79 ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 50 เข้าร่วม 79
80 บ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 49 เข้าร่วม 80
81 วัดชลธารวดี สพป. ชุมพร เขต 2 44 เข้าร่วม 81
82 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 - -
83 บ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 - -
84 วัดชุมแสง สพป. ชุมพร เขต 2 - -
85 วัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดชุมแสง สพป. ชุมพร เขต 2 87.34 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาเอื้ออารี สพป. ชุมพร เขต 2 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทรายทอง สพป. ชุมพร เขต 2 84.67 ทอง 4
5 บ้านปากทรง สพป. ชุมพร เขต 2 84.34 ทอง 5
6 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 6
7 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 7
8 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 8
9 บ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 80.67 ทอง 9
10 บ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 80.67 ทอง 9
11 บ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 11
12 บ้านห้วยทรายขาว สพป. ชุมพร เขต 2 79.67 เงิน 12
13 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77.67 เงิน 13
14 บ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 77.34 เงิน 14
15 บ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 15
16 บ้านหนองปลา(สวี) สพป. ชุมพร เขต 2 76.34 เงิน 16
17 บ้านเขาตากุน สพป. ชุมพร เขต 2 76.34 เงิน 16
18 บ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 76.34 เงิน 16
19 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) สพป. ชุมพร เขต 2 75.67 เงิน 19
20 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ชุมพร เขต 2 74.67 เงิน 20
21 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 74.34 เงิน 21
22 บ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 72.67 เงิน 22
23 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 72.34 เงิน 23
24 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 70.34 เงิน 24
25 ชุมชนสวี สพป. ชุมพร เขต 2 69.34 ทองแดง 25
26 บ้านแหลมยางนา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 26
27 บ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 68.34 ทองแดง 27
28 บ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 28
29 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 28
30 เอื้ออำพน สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 28


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 024
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปังหวาน สพป. ชุมพร เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง 4
5 บ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 5
6 ภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 5
7 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 5
8 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 8
9 บ้านห้วยมุด สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 9
10 วัดสมุหเขตตาราม สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 9
11 บ้านนาเหรี่ยง สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 11
12 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 11
13 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 11
14 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 11
15 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 11
16 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 16
17 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 17
18 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 17
19 บ้านคลองน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 17
20 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 17
21 บ้านเขาค่าย สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 17
22 บ้านไทรล่า สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 17
23 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 17
24 บ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 24
25 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 79 เงิน 24
26 บ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 26
27 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 27
28 วัดผุสดีภูผาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 27
29 วัดสุวรรณนิมิต สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 27
30 วัดพะงุ้น สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 30
31 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 31
32 วัดท้องตม สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 32
33 เอื้ออำพน สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 32
34 บ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 34
35 บ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 34
36 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 36
37 บ้านคลองระ สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 36
38 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ) สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 36
39 บ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 36
40 วัดอัมพาวาส สพป. ชุมพร เขต 2 - -


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 819
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง 4
5 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 5
6 วัดถ้ำเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 5
7 วัดบรรพตวารีเขต สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 5
8 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 5
9 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 5
10 ชุมชนวัดธรรมถาวร สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
11 บ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
12 บ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
13 บ้านน้ำฉา สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
14 บ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
15 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
16 บ้านเขาวงกรด สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
17 บ้านเขาแงน สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
18 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
19 วัดจันทราวาส สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
20 วัดธัญญาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
21 วัดหนองบัว สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
22 เทศบาลวัดด่านประชากร สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
23 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 10
24 ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
25 ต.ช.ด.สวนเพชร สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
26 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
27 บ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
28 บ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
29 บ้านควนตะวันออก สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
30 บ้านดอนนน สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
31 บ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
32 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
33 บ้านน้ำลอด สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
34 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
35 บ้านปากเลข สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
36 บ้านยางงาม สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
37 บ้านเขาตะเภาทอง สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
38 บ้านแหลมยางนา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
39 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
40 วังเด็กวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
41 วัดดอนชัย สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
42 วัดท่าทอง สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
43 วัดนาทิการาม สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
44 วัดปากน้ำละแม สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
45 วัดราชบุรณะ สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
46 วัดราษฏร์อรุณ สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
47 วัดเชิงคีรี สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
48 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
49 อนุบาลเกษมวิทยา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 24
50 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 - -
51 บ้านดอนแค สพป. ชุมพร เขต 2 - -
52 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 สพป. ชุมพร เขต 2 - -
53 บ้านในหุบ สพป. ชุมพร เขต 2 - -
54 วัดชุมแสง สพป. ชุมพร เขต 2 - -
55 วัดท้องตม สพป. ชุมพร เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปังหวาน สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 4
5 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 67 ทองแดง 6
7 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 - -
8 บ้านแหลมสันติ สพป. ชุมพร เขต 2 - -


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 818
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดสมุหเขตตาราม สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 5
6 เทศบาลวัดด่านประชากร สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง 5
7 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
8 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
9 ชุมชนวัดธรรมถาวร สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
10 บ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
11 บ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
12 บ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
13 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
14 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
15 บ้านเขาวงกรด สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
16 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
17 วัดดอนชัย สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
18 วัดราษฏร์อรุณ สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
19 วัดหนองบัว สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
20 วัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
21 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 77 เงิน 7
22 ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
23 ต.ช.ด.สวนเพชร สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
24 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
25 บ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
26 บ้านควนตะวันออก สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
27 บ้านดอนนน สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
28 บ้านทุ่งเขาสะบ้า สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
29 บ้านน้ำฉา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
30 บ้านน้ำลอด สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
31 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
32 บ้านปากเลข สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
33 บ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
34 บ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
35 บ้านแหลมยางนา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
36 ประชาบุษยวิทย์ สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
37 วังเด็กวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
38 วัดจันทราวาส สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
39 วัดธัญญาราม สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
40 วัดนาทิการาม สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
41 วัดนาสัก สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
42 วัดราชบุรณะ สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
43 วัดเชิงคีรี สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
44 อนุบาลเกษมวิทยา สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
45 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
46 เอื้ออำพน สพป. ชุมพร เขต 2 69 ทองแดง 22
47 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 - -
48 บ้านห้วยหลอด สพป. ชุมพร เขต 2 - -
49 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 - -
50 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 - -
51 วัดวาลุการาม สพป. ชุมพร เขต 2 - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 133
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 52 เข้าร่วม 4
5 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 48 เข้าร่วม 5
6 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 46 เข้าร่วม 6
7 บ้านวังปลา สพป. ชุมพร เขต 2 44 เข้าร่วม 7
8 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 42 เข้าร่วม 8
9 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 38 เข้าร่วม 9
10 ภูบดินทร์พิทยาลัย สพป. ชุมพร เขต 2 38 เข้าร่วม 9
11 วัดสว่างมนัส สพป. ชุมพร เขต 2 36 เข้าร่วม 11
12 บ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต 2 28 เข้าร่วม 12
13 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 28 เข้าร่วม 12
14 วัดธัญญาราม สพป. ชุมพร เขต 2 26 เข้าร่วม 14
15 บ้านห้วยชัน สพป. ชุมพร เขต 2 20 เข้าร่วม 15
16 บ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 18 เข้าร่วม 16
17 ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 16 เข้าร่วม 17
18 บ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 16 เข้าร่วม 17
19 บ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 16 เข้าร่วม 17
20 บ้านห้วยมุด สพป. ชุมพร เขต 2 16 เข้าร่วม 17
21 บ้านปากน้ำหลังสวน"ประชานุเคราะห์" สพป. ชุมพร เขต 2 14 เข้าร่วม 21
22 วัดบรรพตวารีเขต สพป. ชุมพร เขต 2 14 เข้าร่วม 21
23 วัดแหลมปอ สพป. ชุมพร เขต 2 14 เข้าร่วม 21
24 บ้านหาดทรายรี สพป. ชุมพร เขต 2 12 เข้าร่วม 24
25 บ้านดอนแค สพป. ชุมพร เขต 2 10 เข้าร่วม 25
26 บ้านทับใหม่ สพป. ชุมพร เขต 2 10 เข้าร่วม 25
27 บ้านเขาตะเภาทอง สพป. ชุมพร เขต 2 10 เข้าร่วม 25
28 วัดชลธารวดี สพป. ชุมพร เขต 2 10 เข้าร่วม 25
29 วัดราชบุรณะ สพป. ชุมพร เขต 2 10 เข้าร่วม 25
30 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 8 เข้าร่วม 30
31 บ้านหนองปลา(สวี) สพป. ชุมพร เขต 2 8 เข้าร่วม 30
32 บ้านในกริม สพป. ชุมพร เขต 2 8 เข้าร่วม 30
33 วัดมุจลินทาราม สพป. ชุมพร เขต 2 8 เข้าร่วม 30
34 บ้านแพรกแห้ง สพป. ชุมพร เขต 2 6 เข้าร่วม 34
35 วังเด็กวัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 6 เข้าร่วม 34
36 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 6 เข้าร่วม 34
37 อนุบาลเกษมวิทยา สพป. ชุมพร เขต 2 6 เข้าร่วม 34
38 ชุมชนสวี สพป. ชุมพร เขต 2 4 เข้าร่วม 38
39 วัดถ้ำเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 4 เข้าร่วม 38
40 สหกรณ์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 4 เข้าร่วม 38
41 บ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 2 เข้าร่วม 41
42 ประชาเอื้ออารี สพป. ชุมพร เขต 2 2 เข้าร่วม 41
43 วัดจันทราวาส สพป. ชุมพร เขต 2 2 เข้าร่วม 41
44 วัดดอนชัย สพป. ชุมพร เขต 2 2 เข้าร่วม 41
45 ต.ช.ด.สวนเพชร สพป. ชุมพร เขต 2 0 เข้าร่วม
46 วัดหนองบัว สพป. ชุมพร เขต 2 - -


เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเล็บกะรอก สพป. ชุมพร เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนาทิการาม สพป. ชุมพร เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านยางงาม สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านแหลมสันติ สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. ชุมพร เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านไทรล่า สพป. ชุมพร เขต 2 73 เงิน 9
10 บ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 10
11 บ้านน้ำลอด สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 10
12 บ้านหนองปลา สพป. ชุมพร เขต 2 71 เงิน 12
13 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 71 เงิน 12
14 บ้านในเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 14
15 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. ชุมพร เขต 2 - -
16 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 - -
17 วัดชุมแสง สพป. ชุมพร เขต 2 - -
18 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 100
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 92.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 89.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 - -


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 816
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. ชุมพร เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาล้าน สพป. ชุมพร เขต 2 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุวรรณนิมิต สพป. ชุมพร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 83.20 ทอง 4
5 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. ชุมพร เขต 2 82.40 ทอง 5


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 817
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 88.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไทยพัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 85.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองปลา(สวี) สพป. ชุมพร เขต 2 97.10 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 92.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 84.20 ทอง 4


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคู สพป. ชุมพร เขต 2 89.20 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 87.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองปลา สพป. ชุมพร เขต 2 53.60 เข้าร่วม 4


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 181
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. ชุมพร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสวนสมบูรณ์ สพป. ชุมพร เขต 2 98.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฏร์อรุณ สพป. ชุมพร เขต 2 83.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งเขาสะบ้า สพป. ชุมพร เขต 2 79.85 เงิน 4
5 บ้านปากทรง สพป. ชุมพร เขต 2 77.29 เงิน 5
6 พัฒนศึกษา สพป. ชุมพร เขต 2 75.48 เงิน 6
7 บ้านดวด สพป. ชุมพร เขต 2 70.45 เงิน 7
8 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 64.97 ทองแดง 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. ชุมพร เขต 2 63.84 ทองแดง 9
10 บ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 62.86 ทองแดง 10
11 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 62.51 ทองแดง 11
12 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. ชุมพร เขต 2 59.98 เข้าร่วม 12
13 บ้านห้วยหลอด สพป. ชุมพร เขต 2 59.97 เข้าร่วม 13
14 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 58.70 เข้าร่วม 14
15 บ้านบางหยี สพป. ชุมพร เขต 2 58.57 เข้าร่วม 15
16 บ้านควนตะวันออก สพป. ชุมพร เขต 2 57.51 เข้าร่วม 16
17 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. ชุมพร เขต 2 51.52 เข้าร่วม 17
18 บ้านคลองกก สพป. ชุมพร เขต 2 50.92 เข้าร่วม 18
19 บ้านปากเลข สพป. ชุมพร เขต 2 49.06 เข้าร่วม 19
20 ต.ช.ด.บ้านห้วยเหมือง สพป. ชุมพร เขต 2 47.49 เข้าร่วม 20
21 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 43.61 เข้าร่วม 21
22 บ้านทุ่งคาโตนด สพป. ชุมพร เขต 2 40 เข้าร่วม 22
23 บ้านพังเหา สพป. ชุมพร เขต 2 40 เข้าร่วม 22


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 022
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำตก สพป. ชุมพร เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพรกแห้ง สพป. ชุมพร เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนสวี สพป. ชุมพร เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. ชุมพร เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านแหลมยางนา สพป. ชุมพร เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 6
7 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป. ชุมพร เขต 2 82 ทอง 6
8 บ้านคลองเหนก สพป. ชุมพร เขต 2 81 ทอง 8
9 บ้านสามแยกจำปา สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 9
10 วัดประสาทนิกร สพป. ชุมพร เขต 2 80 ทอง 9
11 บ้านหนองปลา(สวี) สพป. ชุมพร เขต 2 78 เงิน 11
12 วัดหนองบัว สพป. ชุมพร เขต 2 76 เงิน 12
13 บ้านคลองสง สพป. ชุมพร เขต 2 74 เงิน 13
14 บ้านทรายทอง สพป. ชุมพร เขต 2 72 เงิน 14
15 บ้านคลองระ สพป. ชุมพร เขต 2 70 เงิน 15
16 วัดปากน้ำละแม สพป. ชุมพร เขต 2 68 ทองแดง 16
17 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. ชุมพร เขต 2 - -